02 juli 2024

12:30 - 13:00

Ontvangst: koffie met wat lekkers

13:00 - 13:15

Opening

Dagvoorzitter Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP

13:15 - 14:00

Invloed actuele inkomensontwikkelingen op uw adviespraktijk

Janthony Wielink (directeur/eigenaar Enkwest)

Tijdens dit VVP event komt Janthony Wielink uiteraard terug op de ontwikkelingen die er spelen rond sociale zekerheid en inkomensverzekeringen. Bijvoorbeeld de aanpak van schijnzelfstandigheid, de verplichte AOV voor ondernemers, spoor 2 re-integratie voor MKB-werkgevers en de gevolgen van Praktisch Beoordelen binnen de WIA. Naast (uiteraard) het advies van de Commissie Octas en de dan eventueel bekende politieke keuzes.

Van dit alles wordt het verband gelegd met de individuele en collectieve inkomensverzekeringen, zowel voor het advies als voor het product zelf.

14:00 - 14:30

Nieuwe trends en de daarmee veranderende adviesrol van de inkomensadviseur

Annemieke Postema

Annemieke Postema is AOVdokter en commissielid van RADI AOV, het platform voor iedereen die zich beroepsmatig met arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen bezighoudt. Zij zal ingaan op diverse nieuwe ontwikkelingen op AOV-gebied en de veranderende rol van de inkomensadviseur. Ook zal zij laten zien dat voorwaarden en acceptatiebeleid niet altijd goed aansluiten bij de huidige praktijk.

14:30 - 15:15

Pauze en verplaatsing

15:15 - 15:45

Keuze uit inspirerende Kennissessies - ronde 1

15:55 - 16:25

Keuze uit inspirerende Kennissessies - ronde 2

16:35 - 17:05

Keuze uit inspirerende Kennissessies - ronde 3

17:05 - 18:30

Gezellige netwerkborrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren